Zarejestruj swoją firmę

Podejmij pierwszy krok do podniesienia dostępności i jakości Twoich usług

Wypełnij formularz aby dołączyć do rosnącej bazy firm asenizacyjnych udostępniających swoje usługi w systemie asenizacja.online.

Dzięki rejestracji Twoja firma stanie się widoczna dla tysięcy użytkowników aplikacji szambo.online. Zyskasz nowy strumień zamówień oraz narzędzie ułatwiające zarządzanie Twoją firmą.

Stworzenie konta w systemie jest całkowicie bezpłatne!

Dane firmy
Wprowadź NIP firmy. Dane firmy oraz dane adresowe zostaną pobrane automatycznie.
Dane adresowe
Kalendarz dostępności
Wpisz liczbę wywozów, jakie jesteś w stanie zrealizować w każdym dniu tygodnia.
Wszystkie dane dotyczące dostępności będzie można edytować i aktualizować w systemie asenizacja.online.
Pozwolenia
Uzupełnij dane pozwolenia na opróżnianie szamb i wywóz nieczystości, które otrzymałeś od gminy. Jeżeli masz więcej pozwoleń skorzystaj z przycisku "+ Dodaj kolejne pozwolenie".
Pliki jpg, jpeg, png, pdf. Max. 10MB
Cenniki dla gminy
Podaj ceny wywozu ścieków dla danej gminy. Jeśli obsługujesz wywóz nieczystości z przydomowych oczyszczalni ścieków zaznacz odpowiedni checkbox i uzupełnij ceny wywozu osadów z POŚ.
Zbiorniki bezodpływowe
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Oświadczenia i zgody
Oświadczam, że zapoznałem się i w pełni akceptuję treść Regulaminu Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną [asenizacja.online/regulamin] *
Oświadczam, że zapoznałem się i w pełni akceptuję treść Polityki Prywatności [asenizacja.online/pp] *
Oświadczam, że dane osobowe podałem/-am dobrowolnie, a przed wyrażeniem zgody zapoznałem/-am się z informacjami, których podanie jest wymagane zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez – Ścieki Polskie Sp. z o.o. w celu rejestracji rejestracji konta w systemie asenizacja.online, w tym na otrzymywanie komunikatów dotyczących kolejnych etapów rejestracji w formie wiadomości e-mail lub kontaktu drogą telefoniczną. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w procesie rejestracji.Mam świadomość przysługującego mi prawa dostępu do moich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. *
Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych od Ścieki Polskie Sp. z o.o. Zgoda jest dobrowolna. Mam prawo cofnąć zgodę w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Mam prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego lub przeniesienia danych. Administratorem jest firma Ścieki Polskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Feliksa Nowowiejskiego.
* Obowiązkowe zgody i oświadczenia.