Wygeneruj sprawozdanie kwartalne jednym kliknięciem

 Bezpłatny webinar dla firm asenizacyjnych

Do końca lipca musisz złożyć do gminy sprawozdanie kwartalne dotyczące ścieków odebranych od mieszkańców. Za niewypełnienie tego obowiązku ustawowego grożą Tobie wysokie kary finansowe.

Zapraszamy Cię na bezpłatny webinar, podczas którego omówimy wszystkie elementy sprawozdania i wyjaśnimy, jakie dane musi zawierać ten dokument. Pokażemy Tobie również, w jaki sposób możesz ułatwić sobie sporządzenie sprawozdania i skorzystać z nowoczesnych rozwiązań informatycznych.

Bezpłatny webinar odbędzie się w środę, 17 lipca o godzinie 10:00 oraz 18:00.

Każdy przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni i transportu nieczystości ciekłych, musi składać sprawozdanie kwartalne ze swojej działalności na terenie gmin, na które posiada pozwolenie. Sprawozdanie za drugi kwartał 2024 roku należy złożyć do 31 lipca.

Warto wiedzieć!

Prawidłowo wypełnione sprawozdanie powinno zawierać m.in. szczegółowe dane dotyczące ilości nieczystości odebranych od mieszkańców, a także dane właścicieli posesji, z których ścieki zostały odebrane.

Sprawozdanie musi również zawierać informację o ilości ścieków przekazanych do stacji zlewnej, z podziałem na nieczystości bytowe i przemysłowe. Ponadto należy również wskazać ilość ścieków dowiezionych z aglomeracji i spoza aglomeracji.

Do sprawozdania kwartalnego należy załączyć wykaz wszystkich właścicieli nieruchomości, z którymi zostały zawarte umowy na wywóz nieczystości w okresie, którego dotyczy sprawozdanie.

Jeśli złożysz sprawozdanie po terminie lub będzie ono nierzetelne, grożą Tobie kary finansowe:

  • od 200 zł do 500 zł – jeśli złożysz nierzetelne sprawozdanie, ale poprawisz je w ciągu 14 dni po tym jak otrzymasz wezwanie
  • od 500 zł do 5000 zł – jeśli złożysz nierzetelne sprawozdanie i nie zastosujesz się do wezwania do uzupełnienia lub korekty sprawozdania
  • 300 zł – za każdy dzień opóźnienia, gdy przekażesz sprawozdanie po terminie, nie więcej jednak niż za 90 dni.

Firmy asenizacyjne mają obowiązek złożyć sprawozdania do końca miesiąca następującego po kwartale objętym sprawozdaniem:

  • za I kwartał do 30 kwietnia
  • za II kwartał do 31 lipca
  • za III kwartał do 31 października
  • za IV kwartał do 31 stycznia.

Został niecały miesiąc na przygotowanie kolejnego sprawozdania kwartalnego. Jeśli chcesz, aby Twoja firma działała zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi, już dziś zarejestruj się na nasz webinar!

Weź udział w naszym webinarze i oszczędź czas przygotowując sprawozdanie kwartalne. Do najbliższego szkolenia zostało już tylko:

Z naszego webinaru dowiesz się

R

co się zmieniło w zakresie ewidencji i sprawozdawczości?

R

co trzeba raportować i do kiedy?

R

jakie są sankcje za niewykonywanie obowiązków?

R

jakie są najnowsze zmiany dotyczące rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych

R

poznasz dobre praktyki, czyli dowiesz się jak można zrealizować nowe obowiązki i uniknąć kar wykorzystując do tego nowe technologie.

Dodatkowo zdradzimy Tobie, w jaki sposób możesz rozszerzyć bazę klientów i zwiększyć przychód swojej firmy!

Webinar jest bezpłatny, jednak ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Rejestracja na webinar, który odbędzie się o godzinie 10:00

Rejestracja na webinar, który odbędzie się o godzinie 18:00