Opis projektu

Ścieki Polskie sp. z o. o. realizuje projekt: „Predykcja poziomu zapełnienia zbiornika asenizacyjnego w gospodarstwie domowym na podstawie czynników zewnętrznych oraz zachowań lokatorów” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „Tredecim Innovation Fund – wsparcie projektów B+R”.

Celem projektu jest stworzenie aplikacji mobilnej dla właścicieli nieruchomości o charakterze mieszkalnym umożliwiającej sprawdzenie estymowanego poziomu zapełnienia przydomowego zbiornika asenizacyjnego na podstawie ich dotychczasowych zachowań oraz czynników zewnętrznych mogących mieć potencjalny wpływ oraz z funkcjonalnością umożliwiającą szybkie i łatwe zamówienie wywozu nieczystości w lokalnej firmie asenizacyjnej wraz z automatycznym pobraniem płatności za taką usługę.


Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN