Bądź na bieżąco z nowościami w asenizacja.online

Faktoring już dostępny!

Od dziś dostępna jest usługa faktoringu również dla zamówień telefonicznych. Oznacza to, że pieniądze za zamówienia dokonywane drogą telefoniczną możesz również otrzymywać od nas niezależnie czy klient zdążył już uregulować fakturę! Działa to tak samo jak obecnie wypłacanie pieniędzy za zamówienia dokonywane przez aplikację.

Czym jest faktoring?

W branży asenizacyjnej standardem jest to, że przedsiębiorcy udzielają swoim klientom wydłużonych terminów płatności za swoje usługi. W wielu przypadkach oczekiwanie na zapłatę faktur to 7, 14, a nawet 30 dni i dłużej. Niestety, po realizacji usługi zamiast pieniędzy na koncie firma doświadcza opóźnień w płatnościach od swoich klientów i często powoduje problem z płynnością finansową. Faktoring jest na to odpowiedzią. Zapewnia finansowanie bieżącej działalności i poprawia płynność firmy. Dzięki faktoringowi przedsiębiorca może w terminie regulować swoje zobowiązania wobec np. oczyszczalni ścieków.

Jak działa faktoring w asenizacja.online?

Faktoring jest opcją dostępną we wszystkich pakietach. Gdy zdecydujecie się na uruchomienie tej usługi będziemy pobierać niewielką prowizję zgodnie z cennikiem od każdego zamówienia objętego faktoringiem. W zamian za to, będziemy płacić Wam za wszystkie prawidłowo wykonane usługi niezależnie czy Wasz klient zdążył już uregulować fakturę czy też nie. 

Stosujemy wiele narzędzi do tego by zmusić klienta do płatności.

Miękka windykacja

Z naszych doświadczeń i obserwacji wynika, że większość klientów z przeterminowaną płatnością nie unika jej intencjonalnie lecz po prostu przez zwykłe opieszalstwo. Na takich klientów dobrze działają "przypominacze". Nasz system automatycznie przypomina klientom o konieczności dokonania płatności poprzez wysyłanie im wiadomości SMS. Klient dostaje przypomnienie o płatności zarówno gdy zbliża się termin płatności jak i po tym terminie. Gdy to nie przyniesie skutku, dzwonimy do klienta i ustalamy z nim dogodny termin spłaty zadłużenia. 

Twarda windykacja

Gdy wiadomości SMS i rozmowy z klientem nie pomagają i klient nadal unika płatności, nie pozostaje nam nic innego niż wejść na drogę prawną. W pierwszej kolejności wysyłamy do klienta wezwanie do zapłaty jednocześnie informując z jakimi konsekwencjami i dodatkowymi kosztami będzie musiał się liczyć jeśli nie zapłaci należności.

Jeśli klient nadal nie dokona płatności zgłaszamy go do Krajowego Rejestru Długów oraz oddajemy sprawę do sądu. Wpis do KRD czasem jest najbardziej skuteczną formą windykacji. Po uzyskaniu sądowego nakazu zapłaty ponownie odzywamy się do zadłużonego klienta i ponownie informujemy, że dalsze unikanie płatności (w tym momencie już powiększone o poniesione koszty) będzie skutkowało naliczaniem dodatkowych opłat, w tym kosztów komorniczych. Gdy klient nadal unika płatności zgłaszamy sprawę do komornika. W większości przypadków jako, że windykowane kwoty są stosunkowo niewielkie komornik po prostu zabezpiecza te środki bezpośrednio z kont bankowych zadłużonego klienta.

Ile kosztuje faktoring?

Pobieramy niewielką opłatę (na dzień dzisiejszy koszt wynosi 3,5% wartości faktury) w ramach tej opłaty wykładamy pieniądze za klientów do momentu odzyskania od nich należności. Dodatkowo ponosimy wszystkie koszty związane z obsługą długu zarówno na etapie miękkiej windykacji jak i twardej. Ponosimy wszystkie koszty wysyłki przypomnień, listów poleconych, kosztów sądowych, kosztów zastępstw procesowych i innych. Wszystko zawiera się w tej jednej opłacie ryczałtowej. Prowadzimy sprawę, aż do momentu zgłoszenia jej do komornika. Jeśli komornik zdecyduje się naliczyć zaliczkę na poczet swoich działań firma asenizacyjna jeśli zdecyduje się na postępowanie komornicze wobec klienta musi taką opłatę wnieść we własnym zakresie. Z chwilą zgłoszenie sprawy do komornika następuje jednocześnie regres wierzytelności. Oznacza to, że firma asenizacyjna zwraca do Ścieków Polskich wyłożone za klienta pieniądze, a sama otrzyma je ponownie po zakończonym procesie komorniczym.