Bądź na bieżąco z nowościami w asenizacja.online

Nowy ulepszony miernik szamba w aplikacji

Od dziś w aplikacji szambo.online u Twoich klientów dostępny jest nowy, znacznie ulepszony miernik zapełnienia szamba.

Nowy miernik poziomu nieczystości

Już od jakiegoś czasu otrzymywaliśmy od Was informacje o tym, że obecny w aplikacji Waszych klientów miernik zapełnienia szamba mógłby działać lepiej. Dziękujemy za te informacje, bo dzięki takim właśnie sygnałom mogliśmy zareagować. Zwróciliśmy się do kadry naukowej, a konkretnie poprosiliśmy o pomoc dr. Bartosza Totlebena pracującego na co dzień w katerze makroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu by przyjrzał się sprawie.

Dr Totleben przeprowadził analizę danych pochodzących od rzeczywistych użytkowników aplikacji, w tym przede wszystkim weryfikowano skuteczność wybranej metody predykcji z wykorzystaniem klasycznych miar (tj. błędu prognozy, absolutnego błędu prognozy, względnego błędu prognozy oraz względnego absolutnego błędu prognozy). Łącznie w bazie danych znajdowały się informacje o kilkuset wywozach nieczystości.

Kolejnym krokiem było przeprowadzenie badań, których wynikiem jest nowy algorytm predykcji zapełnienia bezodpływowych zbiorników asenizacyjnych. W trakcie badań doktor sprawdził jaki wpływ na zapełnianie szamb ma m.in. liczba dni wolnych czy pogoda (w tym ilość opadów, temperatura). W celu sprawdzenia istotności i odporności współczynników dla zmiennych niezależnych, estymowano szereg modeli z różnym zestawem owych zmiennych.

W końcu po kilku miesiącach pracy udało się stworzyć nowy algorytm w którym średni względny błąd prognozy wyniósł zaledwie 3%. Na tej podstawie wiemy, że algorytm predykcji działa nawet lepiej niż zakładaliśmy!

W kolejnych miesiącach badanie będzie kontynuowane, a następnie (po zebraniu odpowiedniej ilości danych) nastąpi ponowna kalibracja modelu predykcji w celu zwiększenia dokładności prognoz.