Bądź na bieżąco z nowościami w asenizacja.online

Uprawnienia pracowników

Masz pracowników w swojej firmie? Skorzystaj z możliwości szczegółowego zarządzania uprawnieniami pracowników do poszczególnych funkcji oprogramowania. 

Możliwe uprawnienia pracowników

Zamówienia

Podgląd wszystkich aktualnych zamówień
Zaznaczając to uprawnienie pracownik będzie mógł podglądać wszystkie aktualne zamówienia jak zostały dodane poprzez aplikację szambo.online oraz te dodane ręcznie.

Podgląd danych obsługiwanego klienta
Jeśli pracownik może mieć dostęp do imienia, nazwiska oraz numeru telefonu klienta to pole powinno być zaznaczone. W przeciwnym razie pracownik będzie miał tylko wgląd do danych nieosobowych.

Zarządzanie klientami telefonicznymi
Uprawnienie to daje pracownikowi dostęp do zakładki "Moi klienci" gdzie znajduje się baza wszystkich Państwa klientów.

Dodawanie i usuwanie zamówień telefonicznych
To uprawnienie przeznaczone jest głównie dla osoby, która będzie przyjmować zamówienia telefoniczne od klientów.

Możliwość przypisania kierowcy do zamówienia
Gdy ta opcja jest aktywna, pracownik zyskuje możliwość do przypisywania konkretnych kierowców do poszczególnych zamówień.

Realizacja wszystkich zamówień
Upoważnia pracownika do oznaczenia zamówienia jako zrealizowane w imieniu dowolnego z kierowców.

Zarządzanie zrzutami na zlewni
Jest to uzupełnienie poprzedniej opcji. Rozszerza to uprawnienie pracownika do oznaczenia w imieniu dowolnego kierowcy wykonania zrzutu na zlewni.

Historia

Podgląd wywozów historycznych
Udostępnia pracownikowi podgląd co historii wszystkich wywozów przez cały okres działalności firmy. Wraz ze wszystkimi szczegółami tych zamówień. 

Wgląd w księgowość
Umożliwia dostęp do zakładki faktury, podgląd rozliczeń, uznawanie faktury jako opłaconej lub nieopłaconej oraz możliwość pobrania zestawień miesięcznych w postaci plików JPK i CSV.

Podgląd umów klientów z aplikacji
Włączenie tego uprawnienie pozwoli pracownikowi na podgląd treści wszystkich zawartych umów z Twoimi klientami.

Ustawienia

Zarządzanie dostępnością i limitami
Uprawnienie to pozwala na wprowadzanie ograniczeń w funkcjonowaniu firmy. Dzięki temu pracownik może ustalić maksymalną liczbę wywozów jakie można zamówić w poszczególne dni.

Zarządzanie regionami i cennikami
Pracownik posiadający to uprawnienie ma możliwość zarządzania polityką cenową firmy, ustalać ceny oraz określać regiony ich obowiązywania w aplikacji szambo.online.

Zarządzanie ustawieniami firmy
Jest to jedno z najważniejszych uprawnień. Osoba posiadająca to uprawnienie może zarządzać wszystkimi informacjami o firmie w tym może zmienić numer konta do rozliczeń oraz zarządzać innymi pracownikami. Należy bardzo ostrożnie nadawać ten rodzaj uprawnienia!

Zarządzanie kierowcami
Opcja ta umożliwia dodawanie, edycję i usuwanie kierowców. Umożliwia też nadawanie im praw do poszczególnych funkcjonalności systemu. Pracownik posiadający to uprawnienie nie może kierowcom nadać większych uprawnień niż sam posiada.

Podgląd zlewni
Umożliwia podgląd zlewni wraz z informacją o wykonanych zrzutach przez wszystkich kierowców na każdej zlewni.

Dodawanie zlewni
Jest to rozszerzenie powyższego uprawnienia o możliwość dodawania do systemu kolejnych zlewni, z których korzysta firma.

Możliwe uprawnienia kierowców

Zamówienia

Podgląd danych obsługiwanego klienta
Po włączeniu tego uprawnienia, kierowca ma dostęp do imienia, nazwiska oraz numeru telefonu obsługiwanego klienta. Włączenie tego uprawnienia powinno być podyktowane stosowaną w firmie polityką RODO, zaufaniem do kierowcy oraz praktyką firmy.

Dodawanie i usuwanie zamówień telefonicznych
Umożliwia kierowcy dodanie nowego zamówienia do systemu. Jest to uprawnienie stosowane główne w małych firmach gdzie telefon kontaktowy do firmy jest w rękach osoby, która również pełni rolę kierowcy.

Zlewnie

Zarządzanie zrzutami na zlewni przypisanymi do użytkownika
Tym uprawnieniem decydujemy, czy kierowca może samodzielnie oznaczać zrzuty na zlewniach. Wyłączenie tej opcji przenosi odpowiedzialność za deklarację zrzutów na osobę biurową.