Bądź na bieżąco z nowościami w asenizacja.online

Zmiany w panelu www asenizacja.online

Co się zmieniło?

Edycja zamówienia telefonicznego z poziomu panelu asenizacja.online

Kolejną wprowadzoną zmianą jest możliwość edycji zamówienia telefonicznego z panelu www. Zmiana ta umożliwia oznaczenie np. odbiorów z dnia poprzedniego w kolejnym dniu roboczym.

W liście zamówień pojawiły się kolumny “Data” oraz “Data złożenia zamówienia”.

W kolumnie data została dodana możliwość edycji daty planowanego wywozu - wystarczy kliknąć w .

Po wybraniu opcji modyfikacji pojawia się nam okno o nazwie “Zmień planowaną datę wywozu”:

  1.  W oknie tym mamy możliwość zmiany daty wywozu poprzez zaznaczenie odpowiedniej daty w kalendarzu.
  2. Znajduje się tutaj także dodatkowa opcja, która umożliwia poinformowania klienta mailem o zmianie daty wywozu - można ją włączyć/wyłączyć zaznaczając pole wyboru tzw. “ptaszkiem”

Wchodząc w szczegóły zamówienia telefonicznego możemy również zmienić datę podczas potwierdzenia wykonania wywozu.

Dodatkowo wprowadzona została możliwość edycji w historii wywozów (tylko dla zamówień telefonicznych).

Gdy zajdzie potrzeba edycji zrealizowanego odbioru w zamówieniu telefonicznym np. wypisana została nieodpowiednia ilość m3 lub nieodpowiednia data, wystarczy wejść w historię wywozów, znaleźć odpowiednie zlecenie telefoniczne i wybrać szczegóły.

Pojawi się okno szczegółów zamówienia, w którym możemy edytować:

  • datę wykonania wywozu,
  • wywiezioną ilość.

Należy zwrócić uwagę na informacyjny czerwony napis, gdyż po dokonaniu zmiany daty lub ilości m3 po kliknięciu “Zapisz zmiany” zostaje wysłana do klienta poprawiona faktura.

Widok łącznej liczby zamówień podczas dodawania zamówień telefonicznych

W celu ułatwienia Państwu zarządzania ilością zamówień realizowanych w dany dzień został wprowadzony widok, który podsumowuje łączną liczbę zamówień. Możemy to sprawdzić  na etapie dodawania nowego zamówienia telefonicznego. 

Podsumowanie przedstawia ilość zamówień przypisanych/nieprzypisanych, a także sprawdzić ile zamówień musi zrealizować poszczególny kierowca.  Podsumowanie to w umożliwia szybkie sprawdzenie w jednym oknie zamówień w trakcie rozmowy z klientem.

Pozwolenia asenizacyjne usunięte z ustawień firmy

Chcemy Państwa poinformować, że pozwolenia asenizacyjne które wcześniej znajdowały się u Państwa w sekcji ustawień firmy  przedstawione jako tabela z pozwoleniami zostały z tego obszaru usunięte.

Ważne!

Operatorze jeżeli uzyskałeś nowe pozwolenie lub Twoje pozwolenie ulegnie zmianie skontaktuj się z nami w celu jego zaktualizowania.

Dane kontaktowe:

e-mail: kontakt@sciekipolskie.org

Nowi operatorzy każdorazowo będą przy rejestracji podawać do pracownika Ścieki Polskie dane potrzebne do uzupełnienia takich pozwoleń w systemie.